Haven van Antwerpen

20sep

Foto’s

20 september Haven van Antwerpen

Een woordje uitleg

De leerlingen van het tweede jaar maakten een dagexcursie naar Antwerpen. Deze leeruitstap kadert vooral in de lessen aardrijkskunde en de vakoverschrijdende eindtermen rond milieueducatie en sociale vaardigheden