De ouderraad

Voor de Zonhovense secundaire scholen is er één ouderraad waarin de ouders van leerlingen uit zowel VMS als SJB zetelen. Deze ouders vergaderen eenmaal per maand met de directie en denken op een constructieve manier mee over het reilen en zeilen van deze scholen.

De ouderraad:

• geeft suggesties om de schoolwerking te verbeteren;
• werkt mee aan de communicatie tussen ouders en school;
• denkt mee over schoolrekeningen, schooluitstappen…;
• helpt de school door een aantal activiteiten te organiseren, zoals een eetdag, infoavonden…

Elke ouder kan gedurende de periode dat een zoon of dochter bij ons is ingeschreven, lid zijn van de ouderraad.
Wilt u actief lid worden van de ouderraad, geef uw naam dan op bij een directeur of via een vertegenwoordiger van de ouderraad of u stuurt een bericht op Smartschool.

Stel uw vraag

Hebt u vragen over onze werking, het studieaanbod of de begeleiding van uw zoon/dochter?

Contacteer ons of Bel tel 011/81 91 11

Activiteiten

Hieronder vindt u een overzicht van enkele schoolactiviteiten van de afgelopen weken