Hoe
Inschrijven?

Wil je je inschrijven in onze school? 

Voor het schooljaar 2023-2024 (1A of 1B):

 • Dan kan je (vanaf zondag 5 maart 2023) je voorinschrijven via deze link of de knop op de homepagina.
 • Na je voorinschrijving nemen we in de tweede helft van juni contact op om het dossier verder aan te vullen (rapport, getuigschrift, info omtrent begeleiding en gezondheid...) en de inschrijving definitief te maken.

Voor het huidige schooljaar óf voor het tweede jaar in het volgende schooljaar:

 • Neem dan contact op met de school (via 011 81 91 11 of info@vmszonhoven.be) voor meer info en het maken van een afspraak.
 • Opmerking: Voor het huidige schooljaar (2022-2023) is onze B-stroom volzet wegens het bereiken van de maximumcapaciteit.

 • Wat heb je nodig bij de definitieve inschrijving?
  • Getuigschrift of attest van het basisonderwijs (of van het vorige schooljaar);
  • Het jaarrapport (of het rapport van het laatste volledige trimester) van het huidige schooljaar;
  • Het rijksregisternummer van jouw zoon of dochter (indien je nog niet vooringeschreven bent);
  • De definitieve studiekeuze voor het schooljaar waarvoor je je komt inschrijven;
  • Indien van toepassing: de BaSO-fiche of verslagen van de lagere school m.b.t. de geboden ondersteuning;
  • Indien van toepassing: attesten, verslagen... van het CLB, logo, ondersteuning...
 • Meer info? Mail naar info@vmszonhoven.be of bel naar 011 81 91 11 (tijdens de schooluren).


HoeInschrijven?

Benieuwd? Wie is wie?

Ontdek