Hoe
Inschrijven?

Vanaf onze kijkdag (zondag 13 maart) kan je je alvast voorinschrijven in onze school. Dit kan online via de volgende link: 

Voorinschrijving
Welkom in de VMS!

Opmerking: Voorinschrijven voor de B-stroom kan enkel op school (na afspraak - hiervoor neem je tijdens de schooluren contact op via 011 81 91 11). De capaciteit voor 1B is beperkt tot 20 leerlingen.

Als je vooringeschreven bent kan je, zodra je het jaarrapport van de lagere school ontvangen hebt op het einde van juni, je definitief inschrijven in onze school.

 • Wat heb je nodig bij de definitieve inschrijving?
  • Getuigschrift of attest van het basisonderwijs;
  • Het jaarrapport (of het rapport van het laatste volledige trimester) van het schooljaar 2021-2022;
  • Het rijksregisternummer van jouw zoon of dochter
  • Indien van toepassing: de BaSO-fiche
  • Indien van toepassing: attesten, verslagen... van het CLB, logo, ondersteuning...
 • Meer info? Mail naar info@vmszonhoven.be of bel naar 011 81 91 11 (tijdens de schooluren).

Definitief inschrijven op school kan op afspraak tijdens de schoolvakantie (van 08.30 uur - 17.00 uur). Op maandagavond 4 juli zijn we geopend tot 20.00 uur.

De school is GESLOTEN van 9 juli 2022
tot en met 17 augustus 2022

HoeInschrijven?

Benieuwd? Wie is wie?

Ontdek