Hoe
Inschrijven?

Wil je je inschrijven in onze school? 

Neem dan contact op met de school (via 011 81 91 11 of info@vmszonhoven.be) voor meer info en het maken van een afspraak.

Opmerking: Onze B-stroom is momenteel volzet wegens het bereiken van de maximumcapaciteit. 


 • Wat heb je nodig bij de definitieve inschrijving?
  • Getuigschrift of attest van het basisonderwijs (of van het vorige schooljaar);
  • Het jaarrapport (of het rapport van het laatste volledige trimester) van het schooljaar 2021-2022;
  • Het rijksregisternummer van jouw zoon of dochter (indien je nog niet vooringeschreven bent);
  • De definitieve studiekeuze voor het schooljaar waarvoor je je komt inschrijven;
  • Indien van toepassing: de BaSO-fiche of verslagen van de lagere school m.b.t. de geboden ondersteuning;
  • Indien van toepassing: attesten, verslagen... van het CLB, logo, ondersteuning...
 • Meer info? Mail naar info@vmszonhoven.be of bel naar 011 81 91 11 (tijdens de schooluren).


HoeInschrijven?

Benieuwd? Wie is wie?

Ontdek