Hoe
Inschrijven?

Vanaf vrijdag 19 maart kan je via onze website https://www.vmszonhoven.be/inschrijven/ (of in de school op afspraak) een voorinschrijving doen om je plaats in de VMS te reserveren.
Inschrijven voor de B-stroom kan enkel op afspraak in de school.

Zodra je je jaarrapport van de lagere school ontvangen hebt op het einde van juni, kan je je definitief inschrijven in onze school.

 • Wat heb je nodig bij de definitieve inschrijving?
  • Getuigschrift of attest van het basisonderwijs;
  • Het jaarrapport (of het rapport van het laatste volledige trimester) van het schooljaar 2020-2021;
  • Het rijksregisternummer van jouw zoon of dochter
  • Indien van toepassing: de BaSO-fiche
  • Indien van toepassing: attesten, verslagen... van het CLB, logo, ondersteuning...
 • Meer info? Mail naar info@vmszonhoven.be of bel naar 011 81 91 11 (tijdens de schooluren).

Definitief inschrijven op school kan op afspraak tijdens de schoolvakantie (van 08.30 uur - 17.00 uur). Op donderdagavond 1 juli zijn we geopend tot 20.00 uur.

De school is GESLOTEN van 10 juli 2021
tot en met 18 augustus 2021

HoeInschrijven?

Benieuwd? Wie is wie?

Ontdek