Als gevolg van het Decreet tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap (21/06/2023) moeten alle (onderwijs)instellingen een intern meldpunt hebben waar personeelsleden zonder angst voor repressailles bij zijn werkgever melding kunnen maken van onregelmatigheden en tekortkomingen ten aanzien van specifieke Europese regelgeving.

Scholengemeenschap Sint-Quintinus in Hasselt is hiervoor aangesloten bij het interne meldpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Personeelsleden die een melding willen doen kunnen gebruik maken van het volgende meldkanaal:

Ons team Versterken?

Solliciteren