2 jaar A

Frans

Nederlands

Wiskunde

Artistieke vorming Muzikale opvoeding (1) Plastische opvoeding (1)

Engels

Geschiedenis

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Mens & Samenleving

Wetenschap en techniek Aardrijkskunde (1) Natuurwetenschappen (1) Techniek (2)

totaal 25u

Projecten

Major project

Minor project

totaal 7u

Major project

 • Economie & organisatie
 • Klassieke talen & cultuur
 • Kunst & creatie
 • Maatschappij & welzijn
 • STEM-technieken
 • STEM-wetenschappen
 • Sport & wetenschappen

Minor project

 • Economie
 • Grieks
 • Kunst & creatie
 • Moderne talen
 • Multimedia & programmeren
 • Wetenschappen

2 jaar B

Artistieke vorming Muzikale opvoeding (1) Plastische opvoeding (1)

Engels

Frans

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Maatschappelijke vorming

Mens & Samenleving

Nederlands

Wetenschap en techniek Wetenschappen (1) Techniek (2)

Wiskunde

totaal 22u

Projecten

Economie & organisatie

Maatschappij & welzijn

totaal 10u

Overtuigd? Schrijf je
vandaag in

Nu inschrijven